Biuletyn

Regulamin

Regulamin sklepu obowiązuje zarówno sklep jak i jego klientów w wersji aktualnej w momencie zawarcia umowy zakupu.
Sklep internetowy działający pod adresem
www.remapolska.com.pl, zwany dalej ReMa Polska prowadzony jest przez firmę
ReMa Polska Renata Majerska

wpisaną do CEIDG pod nr: 000633679-2015,
o numerze NIP: 
PL944-106-67-31 oraz numerze Regon: 361320950,
z siedzibą przy 
ul. Topografów 49, 30-399 Kraków.

 

Założenia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów przez sklep internetowy www.remapolska.com.pl.
2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu sklepu.
3. Złożenie zamówienia na produkty promocyjne jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu promocji.
4. Chwilą wykonania zawartej w tej formie umowy sprzedaży, przez sklep internetowy, jest dzień odbioru przesyłki przez klienta.
5. www.remapolska.com.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, oraz poprzez biuro mieszczące się  w Krakowie przy ulicy Topografów 49.
6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

Prezentacja produktów

1. Sklep remapolska.com.pl dołożył wszelkich starań, aby publikowane dane były wolne od uchybień lub błędów.
2. W przypadku niezgodności towaru z opisem lub fotografią oraz gdy produkt jest uszkodzony klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym obsługę sklepu remapolska.com.pl
3. Wszystkie ceny podane w ofercie są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT.
4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Tabelki rozmiarów zawierają dane orientacyjne, które mogą się nieznacznie różnić w zależności od kroju, modelu i konkretnego egzemplarza produktu.
6. Produkty przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego.
7. Informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie remapolska.com.pl są własnością sklepu. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
8. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w celach prezentacji produktów i są własnością producentów.

Rejestracja klientów

1. Złożenie zamówienia możliwe jest po zarejestrowaniu użytkownika. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.
2. Rejestracji mogą dokonać osoby fizyczne (powyżej 13 roku życia lub posiadające zgodę rodziców) i podmioty gospodarcze.
3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może być nie zrealizowane.
4. Dane osobowe naszych klientów zbierane są wyłącznie na potrzeby sklepu i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po. 833) o ochronie danych osobowych.

Składanie zamówienia

1. Zamówienia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez stronę remapolska.com.pl przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienia realizowane są w dni robocze w godzinach 08:00-16:00.
3. Minimalna wartość zamówienia wynosi 10 zł.
4. Po złożeniu zamówienia klient, na podany przez siebie adres e-mail, otrzymuje wiadomość zwrotną z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerem i prośbą o jego potwierdzenie.
5. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy handlowej z remapolska.com.pl
6. remapolska.com.pl zastrzega sobie prawo do nierealizowania niepotwierdzonych zamówień.
7. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je w całości do momentu wystawienia odpowiedniego dokumentu sprzedaży [ faktura]. Aby dokonać zmian lub anulować zamówienia należy to uczynić przez panel na swoim koncie w remapolska.com.pl lub skontaktować się telefonicznie z obsługą sklepu.

Realizacja zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że zostało ono opłacone (przy wybraniu opcji przedpłaty) lub że towar jest dostępny w magazynie albo u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów.
3. remapolska.com.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość autentyczności danych podanych przez klienta w trakcie procesu rejestracji i zamawiania.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania jego realizacji, a o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić klienta.
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane,
6. Składając zamówienie klient zgadza się na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmy kurierskie i pocztowe w celu doręczenia przesyłki

Zwrot zamówionego produktu

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. Wraz z towarem należy odesłać dowód zakupu (faktura VAT) oraz wypełniony dokument zwrotu towaru lub oświadczenie z podaniem imienia, nazwiska, adresu, numerem zamówienia oraz dane niezbędne do dokonania przelewu (imię, nazwisko, adres,numer zamówienia oraz numer konta, na jakie ma zostać dokonany zwrot).
3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty 
równej cenie zwracanego towaru oraz wszelkich kosztów przesyłki, jeżeli klient pokrywał jakiekolwiek koszty związane z dostawą produktu. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7-14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, licząc od daty otrzymania towaru, pod warunkiem spełnienia wymagań wymienionych w punkcie drugim. Zwroty pieniędzy dokonywane są wyłącznie na rachunki bankowe.
4. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.
6. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne, nie zniszczone opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.

7. Klientowi przysługuje zwrot kosztów wysyłki tylko wtedy gdy wybrał najtańszą opcję tj Pocztę. Jesli wybrał droższą - Kuriera to zwrot kosztów wysyłki nie należy się

Wymiana zamówionego produktu

1. Klientom przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny rozmiar lub model w ciągu 14 dni od otrzymania produktu.
2. Koszty przesyłki w obie strony ponosi klient.
3. Koszt wysyłki na terenie Polski wymienionego towaru naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.
4. W przypadku wymian realizowanych za granicę koszty przesyłki naliczane są indywidualnie dla każdego przypadku.
5. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani przesyłek wysłanych za pobraniem.
6. Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt.
7. Wymiana zostanie zrealizowana w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki przez sklep.

Gwarancje i reklamacje zamówionego produktu

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.
2. Gwarancji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe mechaniczne uszkodzenia (rozdarcia, przecięcia itp.) ani uszkodzenia spowodowane niedbałym bądź niewłaściwym użytkowaniem.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT).
4. Każdy reklamowany towar powinien posiadać dołączony dokument reklamacji towaru lub oświadczenie reklamacyjne zawierające opisaną przyczynę reklamacji oraz kiedy i w jakich okolicznościach wady powstały. Należy również podać swoje imię, nazwisko, adres, numer zamówienia, a także deklarację żądań (wymiana na inny egzemplarz, naprawa, zwrot gotówki).
5. Reklamowany towar powinien być czysty i higienicznie bezpieczny. W przeciwnym razie zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
6. Po przyjęciu reklamacji towar trafia do rzeczoznawcy danego producenta lub dystrybutora, który rozpatruje reklamację.
7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki, a klient zostanie poinformowany o wyniku reklamacji.
8. W przypadku uzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa sklep według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
9. W przypadku wysyłki reklamowanego produktu za pośrednictwem innego przewoźnika, sklep nie pokrywa kosztów według danego przewoźnika, tylko według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa klient.

Wysyłki

1. Koszty wysyłki towaru pokrywa klient.
2. remapolska.com.pl realizuje zamówienia na terenie Polski.

3. W wyjątkowych okolicznościach koszty transportu mogą ulec zmianie np: ze względu gabarytów zamówionego produktu, dużej wagi itp. Zostaniesz o tym poinformowany przed wysyłką zamówienia.
4. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 14 dni roboczych.
5. Paczki są dostarczane jedynie w dni robocze.
6. Gdy w momencie odbierania przesyłki opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub ingerencji w jej zawartość osób trzecich, należy odmówić przyjęcia towaru i w obecności kuriera sporządzić protokół zgłoszenia szkody i zgłosić ten fakt obsłudze sklepu.
7. Koszty wysyłek zamówień prezentuje szczegółowo opisany inny dział serwisu remapolska.com.pl

Płatności

1. Klienci dokonujący zakupów w sklepie remapolska.com.pl wyrażają zgodę na wystawienie dokumentu sprzedaży bez podpisu.
2. Standardowo wystawiana jest faktura VAT.
3. Klient jest zobowiązany w momencie dostawy sprawdzić, czy faktura jest dołączona do przesyłki.
4. Klient może wybrać następujące formy płatności:

  • przy odbiorze - należność pobiera kurier w imieniu remapolska.com.pl

  • kartą płatniczą lub kredytową - należność pobierana za pośrednictwem serwisu PayU S.A.

  • bezpośrednim przelewem na numer konta podany na stronach sklepu

5. W przypadku wyboru formy płatności na zasadzie przedpłaty (karta płatnicza lub kredytowa, przelew bankowy), klient jest zobowiązany uiścić płatność w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia.W przypadku braku płatności, zamówienie zostanie usunięte bez uprzedniego informowania klienta.
6. Istnieje możliwość zmiany formy płatności na prośbę klienta, po konsultacji z pracownikiem sklepu.

Postanowienia końcowe

1. Promocji i rabatów w remapolska.com.pl nie można łączyć.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000r.
3. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000 r. Nr 22 poz. 271).

 

Firma  ReMa POLSKA Renata Majerska zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie Użytkowników strony obowiązuje wersja regulaminu aktualna w chwili dokonania zakupu w sklepie.

Ostatnia aktualizacja 01.05.2015